Виберіть із списку своє ім’я

Впишіть правильні відповіді

Начало формы

-Інкогніто- Аршулік Ірина Іванівна Багній Ольга Геннадіївна Багнюк Марта Володимирівна Берегович Катерина Миколаївна Близнюк Олександр Сергійович Богомаз Юлія Олександрівна Бойчук Денис Анатолійович Борисюк Вадим Віталійович Бубенко Ірина Петрівна Будняк Валентин Юрійович Будь Богдан Володимирович Буєва Олександра Олександрівна Булигіна Анна Сергіївна Ваширук Оксана Святославівна Ващук Павло Романович Ворона Ольга Анатоліївна Гелешко Катерина Володимирівна Гембік Ліна Валентинівна Главічка Аліна Василівна Головчун Олександр Анатолійович Голубчук Владислав Михайлович Греля Оксана Анатоліївна Громик Ірина Леонідівна Гудкова Анастасія Вадимівна Данилюк Тетяна Михайлівна Демус Віталій Сергійович Драницький Олександр Сергійович Жила Анастасія Вікторівна Жило Дмитро Володимирович Захарунь Артем Олексійович Зінчук Марія Олександрівна Іанкошвілі Діана Малхазівна Іранек Тетяна Виберіть із списку своє ім’я Володимирівна Іщук Марія Володимирівна Казарян Валерія Арменівна Карабан Ольга Леонідівна Клеха Олег Леонідович Кліщик Галина Миколаївна Ковальчук Інна Анатоліївна Ковальчук Тетяна Володимирівна Конюх Іванна Михайлівна Корольчук Інна Русланівна Корпач Богдана Віталіївна Корчевська Тетяна Вячеславівна Костючик Світлана Іванівна Коцюба Яна Ярославівна Кузьма Уляна Петрівна Кушнір Аліна Юріївна Литвинова Тетяна Сергіївна Ліщина Діана Вадимівна Лозовський Олег Олександрович Ляшук Вікторія Вікторівна Мазуркевич Людмила Євстафіївна Маленицький Денис Сергійович Маригода Ігор Васильович Марчук Галина Миколаївна Мельник Олексій Віталійович Мельник Юлія Валентинівна Мизернюк Ольга Анатоліївна Мильничук Марта Романівна Миронюк Анастасія Юріївна Міщук Андрій Васильович Наумик Ірина Петрівна Новицька Анастасія Дмитрівна Новосад Максим Юрійович Новосад Виберіть із списку своє ім’я Оксана Миколаївна Озірська Тетяна Віталіївна Ольхович Інна Олександрівна Опанасюк Наталія Василівна Остапук Ангеліна Володимирівна Остапук Іван Миколайович Паламарук Аліна Степанівна Панасюк Анастасія Сергіївна Петрук Тетяна Олександрівна Пилипюк Юлія Юріївна Подзізей Олег Олегович Подолець Юлія Тарасівна Поляк Мирослава Олександрівна Пом'яновська Тетяна Володимирівна Потинська Тетяна Сергіївна Прадійчук Вікторія Романівна Пясецький Максим Володимирович Рабосюк Юлія Василівна Розмірський Микола Олександрович Романюк Ірина Іванівна Саволюк Анна Євгеніївна Савчук Анастасія Русланівна Сварицевич Ірина Олександрівна Свистун Оксана Миколаївна Свіржевська Валентина Володимирівна Семенюк Ірина Андріївна Серський Юрій Васильович Січковський Олександр Олександрович Слободіна Марина Олексіївна Смикалюк Тарас Орестович Станько Олег Богданович Стасюк Ірина Миколаївна Степанчикова Лілія Вячеславівна Виберіть із списку своє ім’я Сунічук Інна Володимирівна Турчик Катерина Вячеславівна Тяпунов Олександр Юрійович Філюк Дмитро Олександрович Харчук Тетяна Юріївна Хвалько Богдан Петрович Хникіна Анна Володимирівна Хомюк Марія Олександрівна Циганюк Іванна Леонідівна Шилюк Андрій Олегович Шкуринська Ольга Олегівна Шляпник Олександр Євгенович Шпатиковська Тетяна Анатоліївна Штинь Анна Миколаївна Щербініна Ірина Володимирівна Яйченя Антоніна Ростиславівна Янчик Максим Сергійович Янюк Леся Борисівна Яцечко Анна ІванівнаНатисніть кнопку "Ввести"

 1. Предметом дисципліни “Економіка праці і соціально трудові відносини” є:

1) сукупність проблем формування трудового потенціалу та його ефективне використання у сфері праці;

2) функції людського організму в процесі праці;

3) функціональна діяльність адміністрації підприємства в колективі;

4) система соціально-економічних, організаційно-правових відносин з Виберіть із списку своє ім’я приводу відтворення і ефективного використання трудового потенціалу у процесі праці;

5) немає правильної відповіді;

Відповідь:

 1. Зміст праці – це функціональні особливості конкретної трудової діяльності, обумовлені:

1) предметом праці, засобами праці, формою організації виробничого процесу;

2) формою власності на засоби виробництва;

3) соціально-психологічним кліматом у трудовому колективі;

4) відносинами розподілу з приводу визначення частки кожного члена трудового процесу у новоствореному продукті;

5) усі визначення правильні;

Відповідь:

 1. Характер праці – це суспільна форма організації трудового процесу, що визначається:

1) ступенем соціальних розходжень у процесі праці;

2) формою власності на засоби виробництва;

3) соціально-психологічним кліматом у трудовому колективі;

4) відносинами розподілу з приводу визначення частки кожного члена трудового процесу у новоствореному продукті Виберіть із списку своє ім’я;

5) усі визначення правильні;

Відповідь:

 1. Творча праця передбачає:

1) виконання простих трудових операцій, для яких немає потреби у спеціальному навчанні;

2) повторюваність значної частини функцій;

3) безпосередню взаємодію людини із засобами виробництва;

4) постійний неповторний пошук нових рішень, нового ставлення до наявних проблем, активного розвитку, самостійності та ініціативи;

Відповідь:

 1. Характер праці - це:

1) соціально-економічна природа трудового процесу, суспільна форма його організації, спосіб взаємодії людей у процесі праці;

2) спостереження за технологічним процесом, ходом виконання виробничої програми;

3) відносини між людьми з приводу визначення частки кожного члена суспільства у новоствореному продукті;

4) правильна відповідь відсутня;

Відповідь:

 1. Зміна професійної структури характеризується таким видом руху населення:

1) економічним;

2) механічним Виберіть із списку своє ім’я;

3) соціальним;

4) немає правильної відповіді;

Відповідь:

 1. Розширене відтворення характеризується:

1) природним приростом населення;

2) перевищенням еміграції над смертністю;

3) перевищенням смертності над народжуваністю;

4) немає правильної відповіді;

Відповідь:

 1. За методологією МОП населення розподіляється на:

1) економічно активне населення та економічно неактивне населення;

2) зайняте населення та безробітне населення;

3) економічно неактивне населення та безробітне населення;

4) економічно неактивне населення та зайняте населення;

5) немає правильної відповіді

Відповідь:

 1. За методологією МОП економічно активне населення розподіляється на:

1) чоловіків та жінок;

2) працездатне та непрацездатне;

3) зайнятих та безробітних;

4) немає правильної відповіді;

Відповідь:

 1. Залежно від участі у виробничій діяльності працівники розподіляються на:

1) промислово-виробничий і непромисловий персонал;

2) керівників і підлеглих;

3) керівників, фахівців, службовців, робітників;

4) немає правильної відповіді;

Відповідь Виберіть із списку своє ім’я:

 1. Дискримінація - це:

1) незаконне обмеження прав суб’єктів соціально-трудових відносин;

2) законне обмеження прав суб’єктів соціально-трудових відносин;

3) незаконне надання прав суб’єктам соціально-трудових відносин;

4) немає правильної відповіді;

Відповідь:

 1. Політика захисту національних ринків праці - це:

1) трудовий протекціонізм;

2) патерналізм;

3) прояв демократизму у сфері праці;

4) немає правильної відповіді;

Відповідь:

 1. Соціальна політика – це:

1) стратегічний фінансово-економічний напрям розвитку суспільства;

2) стратегічний фінансово-інвестиційний напрям розвитку суспільства;

3) стратегічний соціально-економічний напрям розвитку суспільства;

4) немає правильної відповіді;

Відповідь:

 1. Розвиток суспільної праці та виробництва - це:

1) рівень формування та функціонування соціально-трудових відносин;

2) принцип формування та функціонування соціально-трудових відносин;

3) фактор формування та Виберіть із списку своє ім’я функціонування соціально-трудових відносин;

4) предмет соціально-трудових відносин;

Відповідь:

 1. Сторони, які підписали колективний договір, звітують про його виконання:

1) один раз в два роки у строки, передбачені колективним договором;

2) щорічно в строки, передбачені колективним договором;

3) один раз на п'ять років в строки, передбачені колективним договором;

4) правильна відповідь відсутня;

Відповідь:

 1. Рисами вторинного ринку праці є:

1) стабільний рівень зайнятості, високий рівень зарплати, можливість професійного зростання, застосування прогресивних технологій, жорстка система управління тощо;

2) висока зарплата, велика плинність кадрів і нестабільна зайнятість, застаріла техніка і технологія, професійне і кваліфікаційне зростання;

3) велика плинність кадрів і нестабільна зайнятість, низький рівень зарплати, відсутність професійного і кваліфікаційного Виберіть із списку своє ім’я зростання, застаріла техніка і технологія, відсутність профспілок;

4) немає правильної відповіді;

Відповідь:

 1. Верхній рівень ціни робочої сили обмежується:

1) мінімальною заробітною платою;

2) рівнем прожиткового мінімуму;

3) величиною нової створеної вартості;

4) усі відповіді правильні;

Відповідь:

 1. Поділ ринку робочої сили на окремі групи за певними критеріями, залежно від поставленої мети вивчення, аналізу чи управління – це:

1) сегментація ринку праці;

2) попит на працю;

3) кон’юнктура ринку праці;

4) пропозиція праці;

Відповідь:

 1. Індивідуальний попит - це:

1) кількість економічно доцільних робочих місць;

2) потреба в робочій силі для заповнення вакантних робочих місць на умовах основної діяльності, сумісництва або для виконання разових робіт;

3) суспільна платоспроможна потреба в робочій силі;

4) попит конкретного підприємства на робочу силу Виберіть із списку своє ім’я конкретної якості;

Відповідь:

 1. Ціна робочої сили має забезпечувати придбання на ринку такої кількості споживчих товарів і послуг, щоб працівник міг:

1) підтримувати свою працездатність і одержати необхідну професійно-кваліфікаційну підготовку;

2) утримувати сім'ю і виховувати дітей;

3) забезпечити високий розмір пенсію;

4) відповіді 1, 2;

Відповідь:

 1. Який з наведених заходів не відноситься до пасивних?

1) виплата допомоги з безробіття;

2) реєстрація безробітних;

3) здійснення негрошових форм підтримки безробітних;

4) немає правильної відповіді;

Відповідь:

 1. Основними видами безробіття є:

1) структурне, циклічне, фрикційне безробіття;

2) відкрите, фрикційне, структурне, безробіття;

3) циклічне, культурне, фрикційне, безробіття;

4) немає правильної відповіді;

Відповідь:

 1. Циклічне безробіття зумовлене:

1) економічними циклами;

2) підвищенням заробітної плати;

3) недостатнім сукупним попитом на товари Виберіть із списку своє ім’я та послуги, який приводить до зростання безробіття;

4) немає правильної відповіді;

Відповідь:

 1. Зайнятість за вироком суду, за надзвичайного стану чи інших випадків, якщо такі обумовлені законом - це:

1) глобальна зайнятість;

2) постійна зайнятість;

3) легальна зайнятість;

4) примусова зайнятість;

Відповідь:

 1. Зайнятість громадян за основним місцем роботи - це:

1) неповна зайнятість;

2) первинна зайнятість;

3) постійна зайнятість;

4) нестандартна зайнятість;

Відповідь:

Конец формы


documentbdupuqb.html
documentbduqcaj.html
documentbduqjkr.html
documentbduqquz.html
documentbduqyfh.html
Документ Виберіть із списку своє ім’я