Завдання. І. Обчислити значення виразу

І. Обчислити значення виразу. Номери виразів визначаємо за останньою цифрою власного варіанту. Наприклад, якщо остання цифра вашого варіанту 15, значить, ви обираєте завдання №5 і наступне за ним з непарним номером, а саме №7. Якщо ваш номер 8, то ви обираєте наступне за ним з парним номером - №8 та №0 тощо.

Дію ділення (:) вводимо у вигляді (÷) за допомогою сполучення клавіш +, що означає ділення в один рядок.

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ІІ. Побудувати графіки функцій лінійної , квадратичної , гіперболічної :

1) для непарних номерів варіантів на проміжку [-1;1] з кроком 0,1;

2) для парних - на проміжку [-2;2] з кроком 0,2.

Коефіцієнти a, b, c отримати з наступної таблиці:

Таблиця 1.

Непарні варіанти Парні варіанти
a Номер варіанту Число, протилежне номеру варіанту
b Завдання. І. Обчислити значення виразу Число, протилежне номеру варіанту Число, обернене номеру варіанту
c Число, обернене номеру варіанту Номер варіанту

Відформатувати отримані графіки за наступними вимогами.

Для лінійної залежності:

º Символ – ромби;

º Лінія – пунктирна;

º Колір – синій;

º Тип – лінія:

º Розмір – 2. (див. рис. 1 в кінці завдання)

Для квадратичної залежності:

· Символ – кружечки;

· Лінія – штрихова;

· Колір – зелений;

· Тип – лінія;

· Розмір – 3.(див. рис.2 в кінці завдання)

Для гіперболічної залежності:

§ Символ – квадратики;

§ Лінія – штрих-пунктирна;

§ Колір – коричневий;

§ Тип – стовбур;

§ Розмір – 4.

Малюнки повинні мати вигляд, що відображено на рис. 1, 2 в кінці документу.

ІІІ. Побудувати графік функції для заданих значень змінної див. табл. 2

Таблиця 2.

Х −1 −0,7 −0,6 −0,2 2,3 3,4 4,8

Відформатувати Завдання. І. Обчислити значення виразу графік згідно наступних вимог:

- Символ – плюси;

- Лінія – пунктирна;

- Колір – чорний;

- Тип – малюнок

- Розмір – 3.

ІV. Розв’язати систему лінійних алгебраїчних рівнянь двома способами: методом визначників та з застосуванням обчислювального блоку Given/Find.

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Рисунок 1.

Рисунок 2.


documentbduirsj.html
documentbduizcr.html
documentbdujgmz.html
documentbdujnxh.html
documentbdujvhp.html
Документ Завдання. І. Обчислити значення виразу