Завдання. І. Обчислити значення виразу

Завдання. І. Обчислити значення виразу

І. Обчислити значення виразу. Номери виразів визначаємо за останньою цифрою власного варіанту. Наприклад, якщо остання цифра вашого варіанту 15, значить, ви обираєте завдання №5 і наступне за ним з непарним номером, а саме №7. Якщо ваш номер 8, то ви обираєте наступне за ним з парним номером - №8 та №0 тощо.

Дію ділення (:) вводимо у вигляді (÷) за допомогою сполучення клавіш +, що означає ділення в один рядок.

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ІІ. Побудувати графіки функцій лінійної , квадратичної , гіперболічної :

1) для непарних номерів варіантів на проміжку [-1;1] з кроком 0,1;

2) для парних - на проміжку [-2;2] з кроком 0,2.

Коефіцієнти a, b, c отримати з наступної таблиці:

Таблиця 1.

Непарні варіанти Парні варіанти
a Номер варіанту Число, протилежне номеру варіанту
b Завдання. І. Обчислити значення виразу Число, протилежне номеру варіанту Число, обернене номеру варіанту
c Число, обернене номеру варіанту Номер варіанту

Відформатувати отримані графіки за наступними вимогами.

Для лінійної залежності:

º Символ – ромби;

º Лінія – пунктирна;

º Колір – синій;

º Тип – лінія:

º Розмір – 2. (див. рис. 1 в кінці завдання)

Для квадратичної залежності:

· Символ – кружечки;

· Лінія – штрихова;

· Колір – зелений;

· Тип – лінія;

· Розмір – 3.(див. рис.2 в кінці завдання)

Для гіперболічної залежності:

§ Символ – квадратики;

§ Лінія – штрих-пунктирна;

§ Колір – коричневий;

§ Тип – стовбур;

§ Розмір – 4.

Малюнки повинні мати вигляд, що відображено на рис. 1, 2 в кінці документу.

ІІІ. Побудувати графік функції для заданих значень змінної див. табл. 2

Таблиця 2.

Х −1 −0,7 −0,6 −0,2 2,3 3,4 4,8

Відформатувати Завдання. І. Обчислити значення виразу графік згідно наступних вимог:

- Символ – плюси;

- Лінія – пунктирна;

- Колір – чорний;

- Тип – малюнок

- Розмір – 3.

ІV. Розв’язати систему лінійних алгебраїчних рівнянь двома способами: методом визначників та з застосуванням обчислювального блоку Given/Find.

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Рисунок 1.

Рисунок 2.


documentbduirsj.html
documentbduizcr.html
documentbdujgmz.html
documentbdujnxh.html
documentbdujvhp.html
Документ Завдання. І. Обчислити значення виразу