Доповніть. 1. Молярна концентрація еквівалента (еквівалентна або нормальна концентрація)

1. Молярна концентрація еквівалента (еквівалентна або нормальна концентрація) показує…

2. Якщо в 100 г води розчиняється більше 10 г речовини, то таку речовину називають….

3. Речовини, розчини яких проводять електричний струм, називаються…

4. Виберіть правильну відповідь

1) молярна концентрація - це а) кількість молей розчиненої речовини в 1 літрі розчинника б) кількість грамів розчиненої речовини в 100 г розчину в) кількість молей розчиненої речовини в 1 літрі розчину г) кількість грамів розчиненої речовини в 100 г розчинника

5. Об’єм (у мл) 10%-ного розчину хлориду барію з густиною 1,09 г/мл, який буде потрібно для реакції з сульфатом натрію, що міститься в 20,0 мл 10%-ного розчину з густиною 1,07 г/мл, дорівнює 1) 28,7 2) 57,4 3) 32,8 4) 287

6. Розчин об'ємом 200 мл містить сульфід калію Доповніть. 1. Молярна концентрація еквівалента (еквівалентна або нормальна концентрація) K2S масою 55 г. Молярна концентрація (у моль/л) цього розчину дорівнює 1) 1,25 2) 2,5 3) 3,0 4) 2,75.

7. В 1 літрі води розчинили 25,6 г мідного купоросу. Молярна концентрація розчину складає 1) 0,1 2) 0,05 3) 0,2 4) 0,17.

8. Молярна концентрація столового оцету (9%-ний розчин оцетової кислоти з густиною 1 г/см3) становить 1) 0,5 моль/л 2) 1 моль/л 3) 1,5 моль/л 4) 2 моль/л.

9. При 20º С у воді, яка знаходиться в контакті з повітрям, може розчинитися 8,1 мг\л кисню. Молярна концентрація такого розчину складає 1) 12,7•10-5 2) 25,3•10-5 3) 5,6•10-4 4) 25,3•10-4.

10. Концентрація іонів магнію у водах Світового океану становить 0,0528 моль/л. В м3 морської води чистого магнію міститься 1) 1,27 г 2) 1, 27 кг 3) 0,63 кг 4) 0,63 г

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 13


documentbdtotyv.html
documentbdtpbjd.html
documentbdtpitl.html
documentbdtpqdt.html
documentbdtpxob.html
Документ Доповніть. 1. Молярна концентрація еквівалента (еквівалентна або нормальна концентрація)